Sabtu, 24 September 2016

Senin, 19 September 2016

1 set 3 Patung Egypt - 350 rb


Bahan marmer dan aluminium
Kiri tinggi 9 cm marmer 6 x 8 cm
Tengah tinggi 7 cm marmer 5,5 x 13,5 cm
Kanan tinggi 11 cm marmer 6,5 x 8,5 cm